Czyszczenie przewodów kominowych

Dlaczego regularne czyszczenie komina jest tak ważne?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej przewody kominowe i spalinowe (będące w użytku) powinny być regularnie kontrolowane oraz oczyszczane. Jednak w wielu przypadkach, w tym szczególnie wśród osób mieszkających w domach jednorodzinnych, świadomość tego obowiązku jest niewielka lub z różnych innych przyczyn kontrole są wykonywane są zbyt rzadko albo też pomija się je w ogóle. Takie postępowanie może doprowadzić do wielu przykrych konsekwencji, a czasem grozi również pożarem domu lub podtruciem mieszkańców. Read more